Reklam isleri

REKLAM isleri. Col reklamlari. Göstərdiyimiz reklam xidmətlərinə çöl reklamalarından qabarıq işıqlı hərflər, İşıqlı və işıqsız reklam tabloları, böyük formatlı çaplar (banner, vinil və digər reklam materialları nüzərində çaplar), Roll up konstruksiyalar, Lazer aparatında forex, orgsteklo və digər materiallar üzərində kəsim işləri, Avtomobillərin üzərində reklamlar və digər çap və çapdan sonrakı xidmətlər daxildir.

Reklam isleri. Çöl reklamlarından İşıqlı və İşıqsız Qabarıq  hərflər; Pilon; ·Lightbox, Vitrinlər üçün xüsusi kəsimli vinillər, Buzlu vinil, Setka vinil (One vision way) və s.

Həcmli hərflər.  Həcmli  hərf üçölçülü formada hazırlanır. Orgsteklo, foreks kimi plastik materiallardan omaqla hazırlanır. İşıqlı və işıqsız olmasından asılı olaraq içərisində led lampalar quraşdırıla bilər. Hərflərin forması şriftin ölçüsü və görünüşü cdr, .eps, .ai, .scv, .sci veya .sci fayllarında olmaqla hazırlanır.

Reklam xidmətlərinə aşağıdakılar daxildir. Banner Çapı, Vinil Çapı, Setka vinil çapı, Setka banner çapı, PVC (Solid), Beklit və digər xüsusi materiallarda çap işləri. Böyük Formatlı Çaplar Banner materialı üzərində eni maksimum 3 metrdən uzunluğu isə 50 metrə qədər olmaqla çap olunur. Çapın Keyfiyyətinə 1 il müddətində zəmanət verilir. Müştərinin istəyinə görə BANNER üzərində halqalar da açıla bilər. Müxtəlif ölçülü stendlərin çapla və çapsız formada icarəsi və satışı, Müxtəlif ölçülü Rollupların hazırlanması, Orgsteklo üzərində Kəsimlər, Forex materialında kəsimlər, Vinil üzərində kəsimlər, İç məkanlar üçün xüsusi keyfiyyətli Roland Çapı, Uvi çapı, Çap kəsim, Müxtəlif forma və ölçülərdə vinil stikerlərin hazırlanması, Çöl reklamları, Bill-bordlar, İşıqı və işıqsız Qabarıq Hərflər, İri REKLAM lövhələri (laytbokslar), Avtomobillər üzərində REKLAM və s.

Reklam isleri. Avtomobil üzərində reklam. Əsasən yük avtomobilləri olmaqla müxtəlif növ avtomobillərin üzərinə quraşdırıla bilər. Avtomobilin görünüşünə uyğun dizayn hazırlandıqdan sonra vinil materialında çap olunur və avtomobilin üzərinə quraşdırılır.Ümumi qiymətlərlə hesab kalkulyatoru vasitəsiylə tanış ola bilərsiniz. Daha geniş məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

POLİQRAFİYA XİDMƏTLƏRİ. Təklif olunan Poliqrafiya Xidmətləri 2 yerə bölünür çap əməliyyatları və çapdan sonrakı əməliyyatlar.Reklam isleri.Tərəfimizdən həyata keçirilən POLİQRAFİYA XİDMƏTLƏRİNƏ aşağıdakılar daxildir. A2, A3, A4, A5, A6 formatında çaplar, BUKLET ÇAPI, FLAYER ÇAPI, KATALOQ ÇAPI, Firma Blanklarının Çapı, Stolüstü Təqvimlərin Çapı və Hazırlanması, Divar

Təqvimlərinin Hazırlanması, Kağız Çantaların Çapı və Hazırlanması, İstənilən forma və ölçüdə Birka və Paltar Etiketlərinin çapı və hazırlanması, Vizitkar Çapı, Not Kağızları, Voblerlərin Hazırlanması, İstənilən forma və ölçüdə Qutuların Çapı və Hazırlanması, Firma Blanklarının çapı,  Dəvətnamə çapı, VİZİTKART ÇAPI, JURNAL ÇAPI, KİTAB ÇAPLARI.Çapdan sonrakı əməliyyatlara Cildləmə, Svama, Biqovka, Laminasiya, Xüsusi Formalı Kəsimlər, və s. aiddir.Poliqrafiya Xidmətlərinə Ofset və Lazer çapları daxildir.

BUKLET VƏ FLAYER ÇAPI. Reklam isleri.Buklet və Flayerlər ən geniş yaylmış reklam çaplarından biridir. Bu növ reklam brendinizin tanıtımında mühüm rol oynayır. Standart FLAYER 21cm x 10cm ölçüsündə olur. Buklet isə Adətən A4 formatında 3 yerə qatlanmış formada olur qapalı şəkildə 21cm x 10cm ölçüsündə olur. Müştərinin istəyinə görə Buklet və Flayerlər sadə və xüsusi kəsimli formada hazırlana bilər.Buklet və Flayerlər müştərinin istəyindən asılı olaraq xüsusi kəsimli asılqanlı formada da ola bilər. Sifarişin həcmindən asılı olaraq Buklet və Flayerlər tərəfimizdən ən kiçik tirajdan böyük tirajlara qədər ola bilər. Buklet və Flayer çapı ilə bağlı bizimlə əlaqə saxlamaqla daha geniş məlumat ala bilərsiniz.

PROMO MƏHSULLAR. Promo Çaplarına aşağıdakılar daxildir. Qələm Çapı, Maykalar üzərində çap, Fincanlar üzərində çap, Ajandalar, Açarlıqlar, Stolüstü Bayraqlar, Yaddaş kartları, Beciklər, Yaxa Kartları, Yastıqlar, Saatlar üzərində çaplar və digər promo xidmətləri.

KATALOQ ÇAPI. Kataloqlar A3, A4, A5 formatında olmaqla spirala, stepler tikimlə və termo kleylə hazırlana bilər. Standart olaraq kataloqların üz qabığı 250 qr kağızla iç vərəqləri isə 170 qr kağızda nəzərdə tutulur. Adətən üz qabığı laminasiya ilə olur. Eyni zamanda bu sadaladığımız xüsusiyyətlər müştərinin istəyinə görə dəyişdirilə bilər.

FIRMA BLANKI VƏ  TƏQVİMLƏR. Hər növ korporativ stilə uyğun firma blanklarının hazırlanması. Firma blankları adətən 120 qr kağızda A4 formatında olmaqla hazırlanır. İstənilən tirajda sifariş etmək mümkündür.Təqvimlər adətən stolüstü və divar təqvimləri olmaqla 2 növdə hazırlanır. Az tirajlar üçün stolüstü təqvimin 1 ədədi 15 AZN təşkil edir.

KAĞIZ ÇANTALAR. Kağız çantalar brendinizin tanıtımda önəmli yer tutur. Hər növ forma və dizaynda kağız çantaların çapı və dizaynı tərəfimizdən həyata keçirilir. Kağız Çantaların hazırlanması üçün minimum tiraj 100 ədəd nəzərdə tutulub.

BİRKA VƏ PALTAR ETİKETLƏRİNİN HAZIRLANMASI. İstənilən forma və ölçüdə xüsusi kəsimlə və ya sadə formada olmaqla hazırlanır. Birka və etiketlər üçün minimum sifariş ölçüsundən asılı olaraq 2500 ədəd olmaqla götürülür.

VİZİTKART. Reklam isleri. Vizitkart hər bir şirkətə lazım olur. Vzitkartlar standart olaraq 9cm x 5cm və ya 8.5cm x 5.5cm ölçülərində olmaqla hazırlanır. Eyni zamanda dizayna uyğun olmaqla bu ölçülər dəyişdirilə bilər. Standart VİZİTKARTLAR 340 qr kağızda hazırlanır laminasiyalı və ya laminasiyasız formada təklif oluna bilər. Standart olaraq 100 ədəd 1 üzlü vizitkartın qiyməti 10 AZN 100 ədəd 2 üzlü vizitkartın qiyməti isə 12 AZN təşkil edir. Laminasiyalı vizitkart isə 100 ədədi 18 AZN təşkil edir.

NOT KAĞIZI. Not kağızı üçün sifariş minimum 100 qutu olmaqla götürülür. Adətən vərəqlərində şirkətə məxsus loqo çap olunur. Qutunun dizaynı isə müxtəlif formalarda ola bilər.

QUTULARIN ÇAPI və HAZIRLANMASI. İstənilən forma və ölçüdə sadə və xüsusi kəsimli formada olmaqla hər növ qutuların sifarişi qəbul olunur. Qutu sifarişi üçün minimum say 300 ədəd götürülür. Müştərinin istəyinə uyğun olmaqla laminsaiyalı və laminasiyasız formada hazırlana bilər.

KİTAB VƏ JURNAL ÇAPLARI. İstənilən formada Jurnal, Broşur, və Kitabların Çapı tərəfimizdən həyata keçirilir. Kitab sifrişi minimum 100 ədəd olmaqla götürülür. Kitabın üz qabığı qalın (suvama ilə) və standart olmaqla hazırlana bilər.

Reklam isleri. BANNER, VİNİL ÇAPLARI. Banner və Vinil çapları çöl reklamlarında ən geniş yayılmış REKLAM üsullarından biridir.

PDF